Hlavným cieľom projektu SEOP je vytvorenie interaktívnej online platformy – Elektrina pre spoločnosť (SocialElectricityOnlinePlatform), ktorá bude predstavovať interaktívny náučný modul, vzdelávaciu službu a spoločenskú ICT platformu (informačno-komunikačnú technológiu), ktorá pomôže ľuďom získať viac informácií a vedomosti ohľadne využívania elektrickej energie a jej úspore v domácnostiach a celkovej udržateľnosti v krajine. Úlohou je v neposlednom rade stimulovať ľudí aby sa v tomto zmysle socializovali, zdieľali tak údaje o ich vlastnej spotrebe a zapájali sa tak do rožných komunít s tematikou úspory a využitia energií. Projekt sa rozšíril už v rámci sociálnej platformy Facebook, ktorá pomáha užívateľom vnímať ich správanie sa pri využívaní a úspore energií a to pomocou zaznamenávania skutočného stavu využitia energií a porovnávania ich stavu spolu s ich priateľmi, ktorý rovnako využívajú Facebook-ovú aplikáciu online.

Projekt SEOP sa snaží adresovať skutočnosť, že súčasné ICT platformy a infraštruktúry, ktoré predstavujú vzdelávacie a náučne informačné zdroje ohľadne úspory a využívaní energií pre domácnosti, firmy a spoločnosť sú často nekomplexné, nedostupné či izolované a nie sú postavené na metodologických a analytických podkladoch.

Cieľom projektu SEOP je vytvoriť efektívny, komplexný nástroj a sociálnu ICT (online) platformu, ktorá bude náučným zdrojom o úspore, využití a efektívnom narábaní s energiami pre európskych obyvateľov. Tieto techniky a praktiky sú v súčastnom rozvoji nevyhnutnosťou pre ich obyvateľov vedúcich k rozvoju lepšej a udržateľnej spoločnosti dbajúcej o zachovanie kvalít životného prostredia.

Táto platforma bude mať pedagogický charakter postavený na metodických a praktických postupoch a princípoch vzdelávania dospelých. Táto online vzdelávacia platforma sa bude opierať o efektívne procesy a praktiky v oblasti vzdelávania dospelých a e-Learningu.