YCARE - Riešenia proti radikalizácii mládeže

 

YCARe je medzinárodný projekt zameraný na podporu ľudí pracujúcich s mládežou pri prevencii a boji proti radikalizácii. Zameriava sa na podporu zraniteľných dospievajúcich, ktorí by mohli byť náchylní na radikalizáciu. Aktivity projektu sú zamerané na včasné odhalene radikalizácie, na prevenciu radikalizácie, na intervenčné postupy v prípade, že niektorí študenti už sú radikalizovaní a aj na exitové a deradikalizačné stratégie pre použitie s mladými ľuďmi, ktorí boli radikalizovaní, ale chceli by sa začleniť späť do spoločnosti. Na projekte pracujú odborníci z ôsmich európskych krajín (Rakúsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Holandsko) a vytvárajú sadu materiálov, ktoré sú pripravené na okamžité použitie v praxi.

Na stránkach projektu (www.ycare.eu) si môžete stiahnuť SPRIEVODU PRE PRACOVNÍKOV V PRVEJ LÍNII. Jedná sa o koncepciu pre poradcov pre mládež zameranú na cielenú podporu ohrozenej mládeže, aby sa predišlo eskalácii ich problémov, aby sa zabránilo antisociálnemu správaniu mládeže, kriminalite alebo pripojeniu sa k teroristickým organizáciám a smerom.

PLATFORMA YCARE je online databáza, ktorá obsahuje modulárnu škálu aktivít na zvyšovanie povedomia, vzdelávacích aktivít a osvedčených postupov v boji proti radikalizácii. Materiály, ktoré sú k dispozícii na platforme toolbox.ycare.eu, sa delia do 3 kategórií.

Prvou z nich je sada cca 60 aktivít, ktoré sú pripravené na okamžité použitie na hodinách, vrátane stručného popisu aktivity a pracovných listov. Sú dostupné vo všetkých jazykoch partnerov projektu, takže si ich môžete okrem slovenčiny stiahnuť aj v angličtine či španielčine a použiť ich tak aj na hodinách cudzích jazykov.

Druhá kategória zahŕňa popisy osvedčených postupov z rôznych európskych krajín v angličtine, z ktorých môžete čerpať inšpiráciu na svoje ďalšie aktivity, prípadne osloviť jednotlivé organizácie o spoluprácu alebo podporu pri vašich aktivitách.

V tretej kategórii nájdete materiály na zvyšovanie povedomia ohľadom radikalizácie, ktoré taktiež môžete využiť vo výuke alebo iných svojich aktivitách.

Video, ktoré môžete použiť so svojimi študentmi alebo klientmi na otvorenie témy radikalizácie, si môžete pozrieť aj tu:

https://youtu.be/Kmza_A0LjaI

Viac sa môžete dočítať na stránke projektu: www.ycare.eu