Učitelia proti radikalizácii

 

Odborné školy, stredné školy a inštitúcie odborného vzdelávania sú často konfrontované so študentmi pochádzajúcimi z rôznych spoločenských, kultúrnych alebo rasových prostredí. Utečenecká situácia môže tento stav ešte vyostriť. Za týchto okolností sa často stáva, že vzniká trenie, ktoré sa zrodilo z predsudkov, nízkej sebaúcty a latentnej xenofóbie. Keď sa objavia takéto problémy a eskalujú ťažkosti, a keď mladí ľudia nevidia pozitívne perspektívy, kritická menšina (ale v rastúcom počte) je priťahovaná extrémistickými ideológiami, ako sú neonacistické skupiny alebo džihádske hnutie "islamského štátu".

Hlavné stránky projektu: www.vetcontra.eu

Európska sieť pre zvýšenie povedomia ohľadom radikalizácie (Radicalisation Awareness Network) uvádza, že "najlepšou prevenciou je zabrániť tomu, aby sa ľudia v prvom rade zapojili do násilných extrémistických alebo teroristických činností alebo presvedčiť ich, aby sa od takýchto myšlienok a metód odvrátili ... Najlepšie postavenie na riešenie fenoménu radikalizácie majú ľudia z prvej línie, ktorí sú v priamom kontakte s cieľovými jednotlivcami alebo zraniteľnými skupinami obyvateľstva."

Učitelia a školitelia potrebujú nové zručnosti a kompetencie, aby boli lepšie pripravení na riešenie medzikultúrneho napätia medzi rôznymi skupinami študentov a aby v ranom štádiu odhalili ukazovatele radikalizácie medzi svojimi študentmi. Mnohí z nich však absolvovali svoje odborné vzdelanie pred mnohými rokmi a niektorí sú úplne alebo do veľkej miery nepripravení na zmeny v spôsobe, akým je naša spoločnosť organizovaná a ktoré koncepčné aspekty radikalizácie predstavujú hrozbu.

Náš projekt poskytne učiteľom informácie, prehľad iniciatív, príklady osvedčených postupov a efektívne nástroje a metódy, aby sa im lepšie pracovalo. Učitelia získajú zručnosti a vedomosti, aby mohli zasahovať v ranom štádiu so zameraním na sebaúctu, empatiu a na zvládanie negatívnych emócií. Z dlhodobého hľadiska tento prístup povedie k lepšiemu vzdelávaciemu prostrediu, lepším výsledkom vzdelávania a zníži rasizmus a xenofóbiu v triede.

Konkrétne ciele projektu sú

·        vytvoriť elektronickú platformu, kde bude prístup ku všetkým iniciatívam a učebným materiálom, ktoré v projekte identifikujeme a zosumarizujeme, najmä pre výučbu v multikultúrnych skupinách. Budú tu základné informácie o tom, ako zvládnuť skupiny s interkultúrnym napätím, o sociálnom vzdelávaní, etike účasti, sociálnej a emocionálnej inteligencii a stratégiách riešenia konfliktov.

·        zhrnúť zistenia v "Katalógu osvedčenej praxe: Učitelia proti radikalizácii", ktorý poskytne prehľad o súčasnej situácii v partnerských krajinách, predstaví iniciatívy, projekty a materiály a poskytne osvedčené postupy a príklady pre učiteľov a pre odborníkov pracujúcich s marginalizovanými ľuďmi vo vzdelávaní.

Kedy budú materiály k dispozícii?

Kompletný Katalóg osvedčených postupov v angličtine a slovenčine je dostupný na stránkach www.vetcontra.eu.