Work 4.0

Budúcnosť pracovných miest

Digitalizácia, ktorá čoraz viac presakuje do každodenných činností ľudí, má obrovský vplyv aj na trh práce. Doteraz sme digitalizáciu spájali skôr s rutinnými prácami založenými na algoritmoch, ale s vývojom technológie začínajú byť ohrozené aj profesie, ktoré vyžadujú nerutinné kognitívne postupy. Prvým krokom k zvládnutiu tejto obrovskej zmeny v povahe práce a zamestnania je, aby sa téme digitalizácie začala venovať pozornosť.

Projekt Work 4.0 má za cieľ upriamovať pozornosť a zvyšovať povedomie o meniacom sa svete pracovných miest.

 

Digitalizácia a jej vplyv na zamestnanosť

Narastajúca digitalizácia a automatizácia bude mať obrovský vplyv na prácu a zamestnanie, aké poznáme dnes. Na jednej strane budú niektoré povolania a ekonomické sektory veľmi negatívne ovplyvnené, niektoré práce dokonca úplne vymiznú a budú nahradené technológiou. Na druhej strane sa však ako priamy dôsledok automatizácie objavia aj nové oblasti práce.

Je dôležité nad touto transformáciou pracovných miest rozmýšľať už teraz, hľadať riešenia a dobre sa pripraviť. Tím projektu Work 4.0 preto začína pracovať na zvyšovaní povedomia o vplyve digitalizácie na trh práce, o hrozbách, ale aj príležitostiach, ktoré z tohto nového fenoménu vyplývajú. Cieľovou skupinou sú poradcovia a poradkyne na úradoch práce a v iných inštitúciách, ktoré sa zaoberajú podporou ľudí pri hľadaní a udržaní práce.

_____________________________________________

Čo ponúkame?

Vyvíjame sadu materiálov, ktoré priblížia tému digitalizácie aj z teoretického hľadiska v širších súvislostiach (Sprievodca digitalizáciou), ale na druhej strane poskytnú praktické informácie, ako sa kariérni poradcovia, a predovšetkým ich klienti, môžu vysporiadať s rôznymi výzvami, pred ktoré ich v práci postaví digitalizácia (Sada materiálov). Táto sada materiálov ponúkne prehľad o tom, ktoré profesie sú najviac ohrozené automatizáciou a digitalizáciou, nájdete v nej tiež informácie, aké konkrétne dopady a vplyvy bude mať digitalizácia na tieto konkrétne odvetvia a dôležitou súčasťou bude aj to, ako by sa mohli tieto negatívne dôsledky odvrátiť alebo zjemniť ďalším vzdelávaním alebo pracovným zameraním.

_____________________________________________

Kde tieto materiály nájdete?

Viac informácií o projekte nájdete na našej domovskej stránke ,

 

Sprievodca digitalizáciou a Sada materiálov je už k dispozícii!

Nájdete ich na stránke: eplatform.work4-0.eu

Leták k projektu

Prezentácia a workshop k projektu