Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy

Zvyšujúci sa počet mladých dospelých ľudí (18-35) v skupine nezamestnaných a nízkopríjmových dospelých nepredstavuje súčasný problém, ktorý bude nevyhnutné v nadchádzajúcich rokoch riešiť. Zlepšenie zručností v oblasti finančnej gramotnosti takejto znevýhodnenej skupiny bude mať významný prínos pre každého, pretože spôsobilosť vo finančnej oblasti života pomáha jednotlivcom, spolu s inými ekonomickými „životnými zručnosťami“, čo najlepšie využívať príležitosti, plniť si ciele, zabezpečiť svoju budúcnosť a prispievať k hospodárskemu zdraviu spoločnosti.

Počas trvania projektu sme vyvinuli nasledujúce tréningové a didaktické materiály:

* tréningové moduly

* sprievodcu pre lektorov

* online e-platformu

* mobilnú aplikáciu

Vyvinuté materiály sú dostupné zdarma a prístupné cez online e-platformu a mobilnú aplikáciu. Viac informácií na stránke projektu: http://moneylifeskills.eu/

alebo na http://training.moneylifeskills.eu/

 

Newsletter MLS 3

newsletter_M_LS_3_SK.pdf

Pozvánka na M&LS seminár

Pozývame Vás na seminár venovaný projektu M&LS a vytvoreným tréningovýv materiálom pre výuku finančnej gramotnosti a životných zručností mladých dospelých vo veku 18-35 rokov. Seminár sa uskutoční v Krajskej knižnici v Žiline a to 18. augusta 2021 o 14:30 hod.

Vzdelávací seminár je určený poskytovateľom vzdelávania: učiteľom, lektorom, kariérnym poradcom, poradcom úradov práce i pracovníkom v sociálnych službách a pod.

Tešíme sa na Vás!

Viac aj na stránke: https://www.facebook.com/QUALificationEDucation/

Leták M&LS

M&LS Newsletter 2

newsletter_M_LS_c_2_SK.pdf