Arguments Against Aggression

Argumenty proti agresii - stratégie a nástroje proti prejavom nenávisti pri stretnutiach tvárou v tvár a na sociálnych sieťach.

O projekte

Hlavným cieľom projektu Argumenty proti agresii je vybaviť občanov komunikačnými a argumentačnými zručnosťami, ktoré môžu používať na stránkach sociálnych médií alebo v interakciách v reálnom živote vždy, keď sú konfrontovaní s agresívnymi, rasistickými alebo xenofóbnymi správaním, nerovnosťou a rodovým násilím. Týmto spôsobom budú môcť transformovať neproduktívne slovné potýčky alebo pasívno-agresívne vyhýbanie sa diskusii na skutočne produktívne rozhovory, ktoré by mali končiť tým, že účastníci budú mať jasnejšie chápanie názorov protistrany a vybudujú si zručnosti a motiváciu podniknúť kroky proti nespravodlivosti.

 

Viac informácií nájdete na

webstránke AAA projektu!