From Refugee to Entrepreneur

O projekte

Stať sa podnikateľom je vždy výzvou, o to viac pre utečencov a často to nie je ich prvou voľbou.

Začínajúci podnikateľ z radov utečencov preto potrebuje predovšetkým informácie, možnosť vytvárať komunitu (s ostatnými utečencami / migrantmi a členmi hostiteľskej komunity), mentorov, školenia a nakoniec aj získať počiatočné investície a financovanie.

Celkovým cieľom nášho strategického partnerstva je preto poskytnúť prehľad o projektoch, iniciatívach a metódach, ktoré školia, podporujú a uľahčujú podnikanie pre migrantov/utečencov, s dôrazom najmä na ženy.

S týmto cieľom bude vytvorený katalóg osvedčených postupov (iniciatív, školení, metód), ktoré takúto podporu poskytujú.

 

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.wissenschaftsinitiative.at/refent/sk/projektovy-navrh/

 

 

Číslo projektu: 2019-1DE02-KA202-006071