Prevent Youth Radicalisation

O projekte

Cieľom tohto projektu je poskytnúť učiteľom, trénerom a pracovníkom s mládežou informácie o iniciatívach, materiáloch a riešeniach na príklade osvedčených postupov, ktoré budú tvoriť základ našej databázy. Viac sa budete môcť dočítať čoskoro.

 

Sledujte FB stránku projektu:https://www.facebook.com/PreventYouthRadicalisation/