Initiatives Against Cyberbullying and Hate in Social Media

O projekte

Projekt Iniciatívy proti kyberšikane a nenávistným prejavom na sociálnych sieťach má za cieľ vytvoriť katalóg, ktorý poskytne prehľad o súčasnej situácii v oblasti kyberšikany a nenávistných prejavov v partnerských krajinách (Cyprus, Rakúsko, Slovinsko a Slovensko). Poskytne tiež zoznam osvedčených postupov a opatrení na prevenciu a riešenie problému kyberšikany a nenávistných prejavov. Takýmito osvedčenými postupmi môžu byť iniciatívy verejných alebo súkromných subjektov, miestne alebo európske projekty realizované mimovládnymi organizáciami, mládežníckymi organizáciami a združeniami, ako aj online a offline kampane.

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, deti, učitelia a odborní pracovníci, ktorým chceme takýmto prehľadným spôsobom poskytnúť príklady dobrej praxe v tejto aktuálnej téme.

 

Viac informácii čoskoro na stránke projektu: http://stopcyberbullying.eu/

Newsletter 1