Senior Social Entrepreneurship

O projekte

Starší ľudia v Európskej únii budú tvoriť tretinu celkovej populácie za niečo viac ako desať rokov. Je to skupina ľudí, ktorá sa usiluje naďalej prispievať svojimi osobnými a profesionálnymi skúsenosťami k budovaniu inkluzívnej spoločnosti. Seniori, vďaka ich skúsenostiam a sociálnym väzbám sú obzvlášť vhodní na začatie alebo udržanie projektov sociálneho podnikania, ktoré formulujú spoločenstvá, využívajú skúsenosti skupiny a aktívne sa zaväzujú k budúcnosti spoločností.

Projekt je zameraný na pomoc starším občanom, ktorí majú záujem začať podnikať v oblasti sociálnej ekonomiky. Projekt je finančne podporený programom Erasmus + Európskej komisie.

Číslo projektu: 2019-1-ES01-KA204-064101

Všeobecným cieľom SSE projektu je zvýšiť povedomie o výhodách sociálneho podnikania pre starších ľudí, najmä pre ženy. Konkrétne ciele sú:

- zvýšiť povedomie o význame sociálnych podnikov a motivovať starších ľudí, aby sa vydali touto cestou,

- vytvoriť sadu materiálov o sociálnom podnikaní starších ľudí,

- navrhnúť interaktívne online tréningy pre seniorov.

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA SEMINÁR!

Uskutoční sa 7.12.2021 o 13:30 hod online.

Viac sa dozviete na našej FB stránke

 

E-platforma s tréningovým materiálom je už dostupná!!! Nájdete ju na stránke: https://training.seniorsocial.eu/

 

Viac informácií nájdete na webstránke projektu: http://seniorsocial.eu/

alebo na našom profile na Facebooku

Materiály na stiahnutie

Leaflet_slovakia.pdf

Newsletter1_SSE_slovak.pdf

SSE_Newsletter_n2.pdf

SSE Newsletter 3

SSE_Newsletter_n3.pdf

Nový newsletter 2021/3 nájdete na našej stránke v časti Aktuality.

Partneri projektu