Senior Social Entrepreneurship

O projekte

Projekt je zameraný na pomoc starším občanom, ktorí majú záujem začať podnikať v oblasti sociálnej ekonomiky. Projekt je finančne podporený programom Erasmus + Európskej komisie.

Číslo projektu: 2019-1-ES01-KA204-064101

 

Viac informácií prinesieme čoskoro.