SoCrATest

Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis, tzv. SoCrATest je novým projektom, ktorý sa zameria na kreatívne zručnosti dobrovoľníkov.

Celkovým cieľom projektu SOCRATEST je poskytnúť organizáciám, ktoré zamestnávajú dobrovoľníkov, podporu a poradenstvo pri zavádzaní interných systémov uznávania mäkkých zručností a potenciálu tvorivosti, aby sa dobrovoľníkom umožnilo zlepšiť rozvoj ich zručností a kompetencií, ktoré posilňujú tvorivosť a flexibilitu v pracovnom prostredí, ktoré je sa vyznačujú rýchlosťou, neistotou, zložitosťou a nejednoznačnosťou.

Výstupy

Vrámci projektu SOCRATEST plánujeme vytvoriť:

• Nástroj na identifikáciu mäkkých zručností a kreativity

• Príručku na hodnotenie mäkkých zručností a tvorivosti

• ePlatformu a aplikáciu pre smartfóny, kde budú materiály dostupné online a okamžite

 

Viac informácií čoskoro.

LETÁK SOCRATEST

Socratest_flyer_SK.pdf