SoCrATest

Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis, tzv. SoCrATest je novým projektom, ktorý sa zameria na kreatívne zručnosti dobrovoľníkov.

Viac informácií prinesieme čoskoro.