RECOVOL - Recognition of Competences Acquired Through Volunteering

O projekte

V minulom roku viedla korona kríza k vývoju v oblasti dobrovoľníckej práce, ktorý sa roky zdal byť nemysliteľný a ktorý zmenil vtedajší vývoj, ktorý vyvolával obavy, na pravý opak. Dobrovoľnícka práca a záväzok zodpovednosti v občianskej spoločnosti získali úplne nové ocenenie.

Cieľom nášho strategického partnerstva je poskytnúť prehľad o projektoch, iniciatívach a metódach overovania neformálneho vzdelávania a učenia sa prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti a identifikovať nástroje, modely a schémy, ktoré overujú a jasne identifikujú kľúčové kompetencie, ktoré dobrovoľníci získali.

Výstupy projektu:

• Interaktívna databáza poskytne prístup k iniciatívam a informačným materiálom o vzdelávaní, ktoré boli identifikované a zozbierané v priebehu projektu, najmä pokiaľ ide o úspešné modely a koncepty osvedčených postupov na overenie kľúčových kompetencií získaných počas dobrovoľníckej činnosti.

• "Katalóg pre uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva" poskytne prehľad o aktuálnej situácii v konkrétnom projektovom prostredí v partnerských krajinách a predstaví iniciatívy, projekty a materiály v angličtine a s vysvetlením vo všetkých jazykoch partnerstva.

 

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.e-c-c.at/recovol/

 

Kde nájdete informácie o projekte RECOVOL?