Projekt MikroMarkt

Kurz marketingu pre farmárky

Priamy marketing poľnohospodárskych produktov nadobudol za ostatných 20 rokov na význame. Rastúci dopyt odráža európsky trend k miestnym kvalitným výrobkom a regionálnym špecialitám.

Zároveň však vzrastajú požiadavky spotrebiteľov súvisiace s produktom, kvalitou, obalom, prezentáciou a marketingom.

Farmárky a ich produkcia miestnych špecialít tak môžu predstavovať skutočný poklad pre kulinársku kultúru a európsku rôznorodosť. Často však potrebujú dobré podklady, aby mohli svoje marketingové schopnosti vylepšiť a rozvinuť svoj potenciál.

Jedným z najdôležitejších cieľov projektu MikroMarkt je podpora a rozvoj všeobecných, ale aj špecifických marketingových schopností farmárok:

  • MikroMarkt podporí profesionalizáciu farmárok v oblasti výroby miestnych špecialít a posilní ich marketingové kompetencie.
  • Najdôležitejším prostriedkom bude samovýukový internetový program obsahujúci širokú paletu nástrojov pre holistický prístup k marketingu.
  • Program bude obsahovať taktiež moduly, ktoré ženám poskytnú potrebnú sebadôveru na urýchlenie učebného procesu.
  • Všetky podklady budú rozdelené do modulov tak, aby účastníci získali prehľad o svojich silných a slabých marketingových stránkach, a aby na nich vedeli pracovať.
  • Dodatočne zverejní MikroMarkt prehľad úspešných príkladov z praxe.

Vývoj programu: Dec. 2008 - Dec. 2010