HlinArch projekt

Kvalifikácia pre prácu s prírodnými a udržateľnými stavebnými materiálmi.

Rastúce ekologické povedomie ľudí vytvára dopyt po nových prístupoch v stavebníctve. V súčasnosti už staviame nízkoenergetické a pasívne domy, no ďaľším krokom ku zníženiu spotreby energie a k zdravšiemu životu bude využívanie prírodných materiálov v novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách starých domov. Náš projekt Hlinarch je zameraný na hlinu – jeden z najstarších stavebných materiálov s veľmi nízkou zabudovanou energiou, s veľa pozitívnymi vlastnosťami a mnohými spôsobmi využitia. Použitie hliny pre omietanie stien sa stalo atraktívnou alternatívou pre stavbárov aj stavebné spoločnosti, no neštandardné vlastnosti tohto materiálu si vyžaduje špeciálne znalosti a remeselné zručnosti.

 

Projekt Hlinarch má za cieľ poskytnúť podklady pre kvalifikáciu pre prácu s hlinou pretransformovaním učebného materiálu a osnov pre výuku hlinených omietok, ktoré boli vypracované niekoľkými medzinárodnými partnermi v Nemecku. Osnovy výuky hliny sú výsledkom projektu LEONARDO DA VINCI “Clay Plaster ” (Hlinená omietka) a získalo od Nemeckej národnej agentúry ocenenie “Best Practice Award”. Osnovy a výukový materiál je veľmi flexibilný, má modulárnu štruktúru a preto umožňuje prispôsobenie sa rôznym úrovniam praktických skúseností učňov a rôznym požiadavkám klientov.

 

Projekt Hlinarch je logickým pokračovaním šírenia kvalitného výukového materiálu do partnerských krajín ako Česká republika, Slovenská republika a Slovinsko, kde boli v posledných rokoch zručnosti a vedomosti o hline zabudnuté. Projekt Hlinarch je podporený LEONARDO DA VINCI programom – Prenos inovácií. Iniciátorom a manažérom projektu je česká organizácia KTP - Společnost pro kvalifikaci na trhu práce. Partnermi projektu sú odborníci na hlinu alebo rekvalifikačné centrá ako sú: Sdružení hliněného stavitelství, o.s., z Českej republiky., ArTUR o.z. – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj zo Slovenskej republiky, INTEGRA aHISA, zo Slovinska.

 

Počas projektu všetci partneri prispôsobia učebné materiály po jazykovej, kultúrnej a sociologickej stránke špecifickým požiadavkám každej z troch cieľových krajín (Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko)

 

Produktom projektu budú učebné osnovy pre omietanie s hlinou a prispôsobené potrebám partnerských krajín. Osnovy budú k dispozícii v tlačenej forme, na CD-ROM-e a na DVD.

 

Pridanou hodnotou projektu bude to, že každá cieľová krajina nájde svojich potenciálnych užívateľov produktu a vypracuje didaktické pokyny ako zapracovať materiál do existujúcich výukových schém, ako brať do úvahy špecifické požiadavky cieľovej krajiny a takisto špecifiká kultúr pri výukovom procese, požiadavky poskytovateľov praktickej výuky, aspekty prehľadnosti, hodnotenia a určovania kompetencií potrebných pre takéto vzdelávanie.

 

Preložené a prispôsobené osnovy, ako produkt projektu Hlinarch, sú určené pre odborné školy, tréningové a rekvalifikačné centrá a neziskové organizácie, ktoré poskytujú formálne aj neformálne vzdelanie. Avšak konečnými užívateľmi produktu sú remeselníci, učni, dizajnéri, architekti, stavbári a ľudia so záujmom získať zručnosť pre prácu s hlinou.

 

Ďaľšie informácie o projekte Hlinarch nájdete na webstránke www.hlinarch.eu, ktorá je vytvorená ako súčasť projektu.

Materiály na stiahnutie:

Koncept výučby (4.0 MB)

Koncept_vyucby_SK.pdf

Implementácia výučby (0.9 MB)

Implementacia_vyucby_SK.pdf

Výber z osnov (10.1 MB)