Projekt Talk With Me

Inovatívne učenie jazyka

CIEĽ

Cieľ projektu TWM kombinuje niekoľko dôležitých zámerov:

Podporuje európsku stratégiu mnohojazyčnosti a motivuje ľudí učit sa menej známe a európske menej rozprávané jazyky. Keďže sa vyučovanými jazykmi rozpráva na relatívne malých zemepisných územiach, môžu prispieť k pohraničným vzťahom a využiť spoločné polia záujmov.

Projekt využíva možnosti najnovšej technológie, vrátane učebnej platformy Web 2.0 a trojrozmerných virtuálnych svetov na vytvorenie lákavého prostredia pre tvorivý a ohľaduplný učebný proces.

Takisto kombinuje mnoho prvkov pedagogických skúseností s učením sa založenom na plnení úloh a berie do úvahy emocionálne a spoločenské momenty učebného procesu podporované výkonnými informačnými technológiami, ktoré včleňuje do príjemného, užívatelovi prívetivého vyučovacieho systému jazykov.

Je mienený pre ľudí, ktorí neoblubujú klasické postupy pri výučbe jazykov, ktorí potrebujú diaľkové vyučovanie, ci už zo zemepisných alebo osobných dôvodov a pre ktorých spoločenská motivácia predstavuje rozhodujúci faktor pre ich učebný úspech.

 

SPOLOČENSKÝ SPÔSOB UČENIA SA

Veľa ľudí má pochybnosti o tom, čo môže byt na e-learningu a na učení sa vo virtuálnej realite spoločenské. Radi by sme zdôraznili výsledky najnovších výskumov z oblasti kybernetickej (cyber) psychológie. Poukazujú totiž na rapídne narastajúci význam on-line komunikácie a sietí v kruhu detí a tínedžerov.

Trojrozmerné virtuálne prostredia pomáhajú prekonať samotu e-learningu tým, že vytvárajú autentickú emocionálnu skúsenosť, akou je byt súčasťou skupiny alebo spoločenských sietí.

E-learning kurzy fungujú hlavne na základe prednastaveného miesta a takpovediac depozitu informácií a spätných väzieb. Žiaci v našich kurzoch sa naozaj stretávajú počas skutočného, aj keď virtuálneho vyučovania. Majú možnosť rozprávať, pišať, vtipkovať či dokonca flirtovať alebo len jednoducho nedávať pozor na výklad učiteľa.

Virtuálny priestor dokáže bez problémov zdolať zemepisné hranice a vzdialenosti a umožňuje človeku stretnúť zaujímavých ľudí, s ktorými by bolo v skutočnom živote len veľmi ťažko možné stretnutie.

 

CIELOVÉ SKUPINY:

I: Ľudia, ktorí sa zaujímajú o stredo- a východoeurópske jazyky a to hlavne o Češtinu, Slovenčinu, Maďarčinu a Slovinčinu.

II: Ľudia, ktorí sa presťahovali alebo dostali do jednej z týchto krajín a ktorí sa potrebujú čo najrýchlejšie dostať na základnú úroveň miestneho jazyka a ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia zúčastniť na vyučovaní v bežných jazykových školách.

III: Ľudia, ktorí už vedia, že budú žiť v jednej z týchto štyroch krajín a Talk With Me platforma im poskytne jedinečnú príležitosť dostať sa na základnú úroveň jazyka danej krajiny už rok vopred.

IV: Ľudia, ktorí potrebujú ovládať Češtinu, Slovenčinu, Maďarčinu a Slovinčinu, keďže by chceli zvýšiť stupeň svojej kvalifikácie a tým pádom sa dostať na vyššiu priečku na pracovnom trhu alebo tí, ktorí tieto jazyky už potrebujú k vykonávaniu svojej práce.

Témy tridsiatich základných lekcií boli starostlivo vyberané tak, aby boli užitočné a zaujímavé pre širokú cieľovú skupinu, odhliadnuc od dôvodu pobytu v danej krajine, veku, postaveniu alebo pohlavia zúčastnených, čiže aby boli lekcie čo najuniverzálnejšie.

 

POSTUP KURZU

Realizácia takého kurzu spočíva z niekoľkých fáz:

z nadobudnutia žiakov

z predstavenia prístupu, technológie a pedagogickej metódy

z vytvorenia niekoľkých podskupín vďaka rozličným spoločným záujmom

z vytvorenia lákavých projektov s cieľmi, ktoré sú v súlade s obsahom kurzu a ktoré pomôžu žiakom pri orientovaní sa v jazyku, v krajine a v príslušnom socio-kultúrnom zázemí, ale hlavne vytvoriť vzťahy s miestnymi obyvateľmi v presunutí bežných projektov zo Second Life-u (čiže druhého života) do toho prvého a takýmto spôsobom vytvorenia príležitosti na stretnutie s miestnymi obyvateľmi alebo inými medzinárodnými kolegami v skutočnosti.

 

 

Viac o projekte...