Finančná gramotnosť pre dospelých

Finančná gramotnosť je schopnosť rozumieť finančným záležitostiam, mať peniaze pod kontrolou. Znamená tiež znalosť zaobchádzať s pôžičkami a dlhmi a rozumne sa rozhodovať.

Ciele

- Sprostredkovať rozvoj kľúčových kompetencií súvisiacich s finančnou gramotnosťou dospelých;

- Vývoj materiálov pre trénerov aj študentov na prevenciu zadĺženosti;

- Sprostredkovať komunikáciu medzi vzdelávateľmi a komunitou zodpovednou za finančné otázky;

- Pomôcť dospelým v rozvjaní a hľadaní zdrojov vedomostí a kompetencií;

- Zaviesť do vzdelávania dospelých moderné a inovatívne postupy;

- Zlepšiť pedagogický prístup a management vzdelávacích organizácii pre dospelých;

- Pozdvihnúť všeobecné vedomie o dôležitosti finančnej gramotnosti a prepojenie rôznych organizácií pracujúcich v tejto oblasti.

Produkty

- Rámec kompetencií, ktoré bude projekt rozvíjať

- Sada cvičení pre študentov

- Príručka pre trénorov

- Osnovy výuky finančnej gramotnosti

Perteri

Partnerstvo projektu tvoria tieto organizácie:

 

- Portugalsko

ISCAP – Instituto Superior de Contabilidade e Administraçăo do Porto

- Slovinsko

INTEGRA – Institut za razvoj cloveskih virov

- Slovensko

QUALED – občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie

- Rakúsko

ECC – Verein fur interdisziplinare Beratung und Bildung

- Česká Republika

L4L – Learning4Life – Učící(se) Organisace

- Veľká Británia

EUS – Edinburgh University Settlement

- Cyprus

CARDET – Center for the Advancement of Research and Development in Education

- Taliansko

ENDO-FAP – Mestre Instituto Berna