Smart Patients

Ľudia ako odborníci na vlastné zdravie

O projekte

Východiskom projektu Smart Patients je stratégia Európskej únie v oblasti zdravia zameraná na posilnenie postavenia občanov, zaradenie pacientov do centra systému zdravotnej starostlivosti a podpora pacientov, aby sa aktívne podieľali na napĺňaní svojich vlastných zdravotných potrieb.

Cieľom projektu Smart Patients je pomôcť ľuďom získať sebadôveru a schopnosť zlepšovať svoje zdravie a zapojiť sa do systému zdravotnej starostlivosti s lepšími vedomosťami a schopnosťami. Motto projektu znie: Prevencia – Posilnenie postavenia – Spoluúčasť.

Výsledkom spolupráce na tomto projekte je virtuálne informačné a vzdelávacie prostredie vo forme on-line platformy a mobilnej aplikácie Smart Patients, ktorá je k dispozícii na adrese

www.smart-patients.eu

Leták ku projektu:

Smart_patients-letak.pdf

Ciele projektu

• posilniť ľudí v tom, aby sa stali odborníkmi na svoje zdravie a aby boli sebavedomejší a kompetentnejší v otázkach svojho zdravia

• poskytnúť praktickú podporu a materiály, ktoré umožnia pacientom včas odhaliť zdravotné problémy a podporovať zdravý životný štýl;

• vyvinúť vzdelávacie materiály dostupné na internete a v mobilných aplikáciách, ktoré budú slúžiť na preventívnu zdravotnú starostlivosť

• zahrnúť slovník medicínskych pojmov, aby boli zrozumiteľné pre bežnú verejnosť

Predpokladaný dopad

• iniciatívnejší prístup ľudí k otázkam vlastného zdravia

• lepšia úroveň digitálnych zručností

• aktívnejšia spoluúčasť v komunite a spoločnosti

• podpora zdravého životného štýlu

• lepšie možnosti osobnostného rastu vďaka zdravšiemu životnému štýlu

Online vzdelávacia platforma

Prezentácia a workshop k projektu

Dňa 25.mája 2018, zorganizovalo občianske združenie Qualed prezentáciu a workshop na tému Smart Patients – zvýšenie zdravotnej starostlivosti, aby sa ľudia stali expertmi na svoje vlastné zdravie. Udalosť bola zameraná na zvýšenie povedomia medzi aktívnymi seniormi. Cieľom bolo predstaviť tému z perspektívy duševného zdravia a jeho prepojenia s celkovou starostlivosťou o zdravie a taktiež predstaviť účastníkom Smart Patients platformu a mobilnú aplikáciu. Prezentácia a workshop sa konali v sídle Jednoty aktívnych seniorov v Žiline – Bytčici a zúčastnilo sa jej 29 aktívnych seniorov. Vyjadrili záujem o tému, diskutovali o dôležitosti duševného zdravia a my sme boli vďační za možnosť predstaviť projekt takémuto pozornému publiku.

Pilotné testovanie

Užitočnosť a použitie vzdelávacích materiálov testujeme s bežnými užívateľmi aj odborníkmi. V apríli 2018 sme boli sme na Katolíckej Univerzite v Ružomberku na Pedagogickej fakulte a so študentkami a študentmi sociálnej práce sme v interaktívnom workshope rozoberali témy z tretieho modulu a následne diskutovali o tom, ako by pre nich tieto informácie mohli byť užitočné v osobnom živote, ale aj o tom, ako by ich mohli uplatniť v svojej budúcej praxi a pomocou nich si vybudovať zdravý a vyvážený vzťah so svojimi klientmi.

Partneri projektu

Zdravotnícka univerzita v Rijeke, Chorvátsko

Qualed, Kvalifikácia a vzdelávanie, Žilina

Národná írska univerzita, Galway, Írsko

"Was hab' ich?", Drážďany, Nemecko

Integra Institut, Velenje, Slovinsko

Wissenschaftsinitiative Niederoesterreich(WIN), Würnitz, Rakúsko

Instituto Politecnico do Porto, Porto, Portugalsko

Akadimaiko Diadiktyo (GUNET), Atény, Grécko