Family Caregiver Support

Stratégie a nástroje na podporu psychického zdravia opatrovateľov

O projekte

Cieľom tohto projektu je posilniť postavenie rodinných príslušníkov ako opatrovateľov a poskytnúť im okamžitý a ľahko pochopiteľný prístup nielen k príslušným lekárskym informáciám, ale aj k psychologickej podpore ich vlastných potrieb.