TIPS - Trauma-Informed Practice for Workers in Public Service Settings

O projekte

TIPS - Postupy zohľadňujúce traumu - pre pracovníkov vo verejných službách

PTSD alebo posttraumatická stresová porucha a PTSS posttraumatický stresový syndróm je často neznámy pojem pre pracovníkov vo verejných službách. Projekt zameraný na postupy zohľadňujúce traumu pre pracovníkov vo verejných službách TIPS, je nadstavbou projektu PTI - Post-traumatická integrácia, na ktorom sme spolupracovali s partnermi v roku 2019.

Téma traumy a jej následkov je nesmierne aktuálna, najmä po období pandémie, ale aj s príchodom veľkého počtu utečencov z Ukrajiny, vyhnaných konfliktom. Práve pracovníci verejných služieb sa s nimi budú často stretávať pri ich integrácii do spoločnosti a nie každý odbor verejnej správy má zodpovedajúce školenia pre zamestnancov, ktoré zahŕňajú aj základné informácie o tom, ako k ľuďom s potenciálnou posttraumatickou poruchou pristupovať. Projekt sa preto zameral na doplnenie chýbajúcich znalostí v tejto oblasti.

 

Viac informácií nájdete na webstránke projektu.

 

Last update:2022-10-27