TIPS - Trauma-Informed Practice for Workers in Public Service Settings

O projekte

TIPS - Postupy zohľadňujúce traumu - pre pracovníkov vo verejných službách

PTSD alebo posttraumatická stresová porucha a PTSS posttraumatický stresový syndróm je často neznámy pojem pre pracovníkov vo verejných službách. Projekt zameraný na postupy zohľadňujúce traumu pre pracovníkov vo verejných službách TIPS, je nadstavbou projektu PTI - Post-traumatická integrácia, na ktorom sme spolupracovali s partnermi v roku 2019.

Téma traumy a jej následkov je nesmierne aktuálna, najmä po období pandémie, ale aj s príchodom veľkého počtu utečencov z Ukrajiny, vyhnaných konfliktom. Práve pracovníci verejných služieb sa s nimi budú často stretávať pri ich integrácii do spoločnosti a nie každý odbor verejnej správy má zodpovedajúce školenia pre zamestnancov, ktoré zahŕňajú aj základné informácie o tom, ako k ľuďom s potenciálnou posttraumatickou poruchou pristupovať. Projekt sa preto zameral na doplnenie chýbajúcich znalostí v tejto oblasti.

 

Momentálne siedmi partneri projektu pripravujú:

Sprievodcu - užívateľsky orientovaný materiál pre odborníkov pracujúcich vo verejnom sektore, ktorý obsahuje usmernenia na zvýšenie povedomia o výskyte PTSS u ich klientov.

Katalóg - zbierku prípadových štúdií ilustrujúcich najbežnejšie pracovné situácie, ktoré môžu ukázať, ako reagovať na klientov trpiacich PTSS.

Sadu materiálov - poskytne interaktívne školenia a e-learningové aktivity a kvízy týkajúce sa jednotlivých kapitol Sprievodcu a Katalógu.

Materiály pre online vzdelávanie budú dostupné na jeseň roka 2023.

 

Viac informácií nájdete na webstránke projektu.

 

Last update:2023-05-22

World Refugge Day in Bratislava 17.6.2023

IMG_20230617_154355_min.png

We are very happy that we could disseminate and present the TIPS project on the World Refugee Day event in Bratislava!

Newsletter TIPS

TIPS_newletter_2023_SK.pdf