Workplace Basic Skills

Tréning pre nízkokvalifikovaných ľudí, ktorí by mali záujem pracovať v oblasti stavebníctva, upratovacích služieb, turizmu a zdravotníctva.

O projekte

Náš cieľ:

Gramotnosť, matematické a sociálne zručnosti sú základom úspešnej integrácie na trhu práce. Tu sa začína projekt ERASMUS + „Workplace Basic Skills = Základné pracovné zručnosti“! Naším cieľom je zlepšiť základné zručnosti dospelých s nízkym vzdelaním v štyroch pracovných odvetviach: stavebníctvo, starostlivosť o chorých, cestovný ruch a voľný čas, upratovanie.

Naša cieľová skupina:

Školitelia v oblasti vzdelávania dospelých a integrácie, poradcovia úradov práce a poradcovia v zamestnaní, dospelí s nízkou úrovňou vzdelania, žiadatelia o azyl a migranti so základnými zručnosťami v gramotnosti a počítaní.

 

Viac informácií o projekte nájdete na

webstránke projektu!

Tréningový materiál nájdete na:

e-platforme projektu!

 

Číslo projektu: 2018-1-DE02-KA204-005032

ME - seminár

Pozývame Vás na náš seminár, ktorý sa uskutoční 19. novembra 2020 o 13:30.

Viac sa dozviete na našom

Facebooku!

Materiály

Newsletter_Qualed_2_2019.pdf

QUALED_Newsletter_2021_n1.pdf

Qualed_1_Newsletter_2019.pdf