Ageing in the Digital Age

O projekte

Projekt Starnutie v digitálnej ére, na ktorom spolupracujú partnerské organizácie zo štyroch krajín (Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Slovensko), je zameraný na zber osvedčených postupov, ktorých cieľom je podporiť vzdelávanie seniorov v oblasti digitálnych zručností, aby sa tak vedeli lepšie začleniť do spoločnosti a používať informačno-komunikačné technológie aj v komunikácii so samosprávou či v oblasti zdravia a zlepšovania ich životnej úrovne.

V súčasnosti prebieha zber dobrej praxe a osvedčených postupov. Viac informácií nájdete čoskoro aj na projektovej stránke:

http://digitalageing.eu/

Číslo projektu: 2019-1-PL01-KA204-064986