Viac informácií o projekte: www.famileu.org/sk/

Úlohou projektu FamilEU je rozšíriť vedomostné poznatky sociálnych pracovníkov a iných relevantných predstaviteľov v oblasti sociálnej starostlivosti, a zároveň poskytovať tréning pre členov znevýhodnených rodín, ktorí zvýšia svoje vedomosti a budú schopní podporovať svojho znevýhodneného člena rodiny. Kurz vedie k uľahčeniu integrácie do spoločnosti.

 

FamiEU poskytuje praktické, teoretické a pedagogické štruktúry na školenie profesionálnych sociálnych pracovníkov aby boli kompetentní vzdelávať EÚ rodiny, tak aby boli schopné efektívne čeliť sociálnym, ekonomickým a iným výkyvom.

FamilEU bude odbornou príručkou postavenou na základoch e-Learningu. Táto platforma bude obsahovať rôznorodé metodicko-náučne publikácie, odborné články, vzdelávacie moduly, aplikácie sociálnych sieti, databázy, informačné materiály a manuály pre profesionálov v oblasti sociálnej práce, ktoré budú slúžiť na tréning a vzdelávanie členov európskych rodín, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácií. Títo členovia budú následne schopný podporovať svojho člena rodiny, ktorý je odkázaný na ich „odbornú pomoc“.

 

Tréningové programy projektu FamilEU pozostávajú z týchto modulov:

1. Digitálna zručnosť

2. Komunikačné zručnosti a schopnosti vzájomnej spolupráce

3. Orientácia na sociálnu podporu

4. Motivačné schopnosti a schopnosť viesť iných (líderské zručnosti)

5. Prístup na trh práce, zamestnanosť a podnikanie

6. Základy a princípy sociálnej práce

 

Projekt FamilEU bude taktiež dostupný prostredníctvom mobilných aplikácií a bude tak nástrojom rýchleho pomocníka v akomkoľvek teréne.