CRISISS

Nový európsky projekt CRISISS (Hodnotenie mäkkých schopností a overovanie zručností pre dobrovoľníkov v nadnárodnej kríze) vznikol ako reakcia na súčasnú pandemickú situáciu a na vlnu pomoci, ktorú v čase krízy poskytujú dobrovoľníci.

Cieľom projektu je poskytnúť organizáciám, ktoré zamestnávajú dobrovoľníkov, podporu a poradenstvo pri implementácii interných systémov, ktoré im umožnia uznávať a oceňovať mäkké zručnosti dobrovoľníkov, ktorí môžu neskôr tieto zručnosti a znalosti využiť vo svojej práci a zároveň sa preukázať takýmto typom kvalifikácie.

Projekt sa blíži do finále! Sledujte novinky o projekte aj na https://crisiss.eu/ alebo na Facebookovej stránke projektu.

CRISISS LETÁK

Crisiss-flyer-SK-Final.pdf

Partneri projektu