Social Competence Check for Millennials

O projekte

Projekt Millennials sa zameriavame sa na podporu jedinečných sociálnych zručností a kompetencií, ktoré dnešní mladí ľudia potrebujú na dosiahnutie kariérneho úspechu, zapojenie sa do občianskych aktivít a zmysluplnú účasť na živote spoločnosti prostredníctvom zdieľania spoločných hodnôt.

 

Číslo projektu: 2023-1-DE02-KA220-VET-000155886