KONTAKT

QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie

Sídlo: Tulská 1, 010 08 Žilina

 

IČO: 42 178 177

Registračné číslo: VVS/1-900/90-31616-1

 

Predseda: Ivan Tošer

Email: office@qualed.net

Web: https://www.qualed.sk/

 

Bankové spojenie: Volksbank Slovensko, č.ú.: 400 116 1701 / 3100, IBAN: SK8731000000004001161701, BIC: LUBASKBX