ValCoVol - Overovanie zručností nadobudnutých dobrovoľníctvom

Ľudia, ktorí pracujú ako dobrovoľníci, majú často problémy s informovaním budúcich zamestnávateľov o nadobudnutých vedomostiach a kľúčových kvalifikáciách. Na druhú stranu majú zamestnávatelia problém zistiť z certifikátov od dobrovoľníckych organizácií, aké znalosti tam dobrovoľníci získali, lebo tieto certifikáty zvyčajne opisujú vykonávané aktivity a nie získanú odbornú spôsobilosť.

ValCoVol poskytuje prehľad projektov, iniciatív a postupov pre validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania dosiahnutého prostredníctvom dobrovoľníctva. Zároveň projekt identifikuje nástroje, modely a systémy, ktoré umožňujú validovať kľúčové kompetencie získané v dobrovoľníctve. Cieľ: informovať zamestnávateľa o zručnostiach získaných v rámci dobrovoľníckej práce.

 

Stránky projektu: valcovol.eu

 

Aktivity

→ implementovať e-platformu s prístupom k iniciatívam a výukovým informačným materiálom, ktoré boli identifikované a zhromaždené v priebehu projektu, najmä pokiaľ ide o úspešné modely a koncepty osvedčených postupov pre overovanie kľúčových kompetencií získaných pri dobrovoľnej práci a systémov rozpoznávania kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania;

→ vytvoriť on-line interaktívne fórum pre vytváranie sietí, výmenu skúseností a dobrej praxe, ktoré bude využívať v reálnom čase preklady v ôsmich hovorených a 50 písaných jazykoch, a tým zruší jazykové bariéry medzi užívateľmi z rôznych krajín, a teda bude podporovať nápady a výmenu skúseností a bude napomáhať iniciatívam, ktoré prospievajú európskej spoločnosti ako celku;

→ zhrnúť poznatky v "Bielej knihe o validácií schopností získaných prostredníctvom dobrovoľníckej práce", ktorá bude obsahovať prehľad o aktuálnej situácii v partnerských krajinách, a predloží iniciatívy, projekty a materiály s vysvetlením vo všetkých jazykoch partnerstva;

→ vyvinúť ľahko prispôsobiteľnú šablónu ("Šablóna pre kľúčové zručnosti") pre dobrovoľnícke organizácie, v ktorej bude možné popisovať nadobudnuté kompetencie dobrovoľníkov a nie prácu dobrovoľníkov. Táto šablóna poskytne zamestnávateľom zmysluplné informácie o schopnostiach uchádzačov o zamestnanie získaných pri dobrovoľníckej práci.

 

Cielové skupiny projektu

→ dobrovoľníci, ktorí potrebujú zmysluplný dôkaz o svojich odborných znalostiach pre vstup na platený pracovný trh

→ organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a musia vydávať osvedčenia o ich činnosti

→ zamestnávatelia, ktorí sa chcú dozvedieť, aký druh odborných znalostí získali uchádzači o zamestnanie v dobrovoľníckej práci

Metodika sa zameriava na zozbieranie najúspešnejších nástrojov na jednej platforme a vývoj ľahko aplikovateľnej šablóny, ktorú by dobrovoľníci mohli využiť na výberových konaniach do platenej práce. ValCoVol reaguje na skúsenosti s vysokým počtom dobrovoľníkov pracujúcich v organizáciách pomáhajúcich utečencom, v ktorých pracujú dobrovoľníci, ktorí v mnohých prípadoch opustili svoju prácu, aby mohli podporovať tieto organizácie a preto pre nich bude užitočný zmysluplný dôkaz ich novozískanej kvalifikácie.

 

Partneri projektu

ValCoVol je realizovaný skúseným partnerstvom šiestich organizácií zameraných na vzdelávanie, neziskových organizácií s vysokým počtom dobrovoľníkov a organizácií s prístupom k informáciám od zamestnávateľov a personálnych agentúr. Zahŕňajú odborné znalosti a skúsenosti z Nemecka, Rakúska, Slovinska, Slovenska, Talianska a Českej republiky.

→ QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie,

Bratislava / Slovensko → www.qualed.net

Kontakt: jana.butekova@gmail.com

→ Kultur und Arbeit e.V., Bad Mergentheim,

Berlin / Nemecko → www.kultur-und-arbeit.de

→ E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Beratung,

Würnitz / Rakúsko → www.e-c-c.at

→ INTEGRA INSTITUT, Institut za razvoj clovekovih potentialov,

Velenje / Slovinsko → www.eu-integra.eu

→ KTP – Společnost pro kvalifikaci na trhu práce,

Oslavany / Česká Republika → www.ktp-qualification.eu

→ Universitŕ delle LiberEtŕ del Fvg,

Udine / Taliansko → www.libereta-fvg.it

 

URL: www.valcovol.eu

Facebook: https://www.facebook.com/valcovol

Twitter: #valcovol