HEALTHY FUTURE 4 YOU & THE PLANET

O projekte

Projekt HEALTHY FUTURE / ZDRAVÁ BUDÚCNOSŤ PRE TEBA & PLANÉTU má za cieľ zvýšiť informovanosť mladých ľudí o prepojení medzi tým ako sa stravujú s vplyvom na klímu. Cieľom projektu je poskytnúť mladým ľuďom zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby mohli viesť život s planétu podporujúcim životným štýlom. Mali by si byť vedomí účinkov potravín a ich výroby na ich zdravie a na klímu a rozvíjať udržateľný prístup k otázkam životného prostredia a výživy.

 

Za týmto účelom bude projekt HEALTHY FUTURE zhromažďovať materiály na tejto platforme: www.healthyfuture4you.eu s cieľom poskytnúť prístup k informáciám a úspešným postupom, ktoré kvalifikujú mladých ľudí, ako aj pracovníkov s mládežou, aby zodpovedne prijímali rozhodnutia týkajúce sa opatrení ovplyvňujúcich klímu.

 

Projekt HEALTHY FUTURE je zameraný na mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a učiteľov, ale aj na poradcov mladých utečencov, ktorí tiež potrebujú vzdelávanie v oblasti klímy, životného prostredia a výživy.

 

Viac informácií nájdete na stránke: www.healthyfuture4you.eu

 

 

Newsletter 2/2019