Initiatives Against Cyberbullying and Hate in Social Media

O projekte

Projekt Stop Cyberbullying - Iniciatívy na prevenciu kyberšikany a nenávistných prejavov na sociálnych sieťach má za cieľ vytvoriť katalóg, ktorý poskytne prehľad o súčasnej situácii v oblasti kyberšikany a nenávistných prejavov v partnerských krajinách (Cyprus, Rakúsko, Slovinsko a Slovensko).

Katalóg je už dostupný na našej stránke! Nájdete tam zoznam osvedčených postupov a opatrení na prevenciu a riešenie problému kyberšikany a nenávistných prejavov, ktoré neustále dopĺňame.

Takýmito osvedčenými postupmi môžu byť iniciatívy verejných alebo súkromných subjektov, miestne alebo európske projekty realizované mimovládnymi organizáciami, mládežníckymi organizáciami a združeniami, ako aj online a offline kampane.

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, deti, učitelia a odborní pracovníci, ktorým chceme takýmto prehľadným spôsobom poskytnúť príklady dobrej praxe v tejto aktuálnej téme. Príklady nájdete na našej webstránke v časti Katalóg osvedčených postupov: http://stopcyberbullying.eu/

Viac informácií aj na Facebooku:https://www.facebook.com/Stop-Cyberbullying-Erasmus-project/

Newsletter 1

Newsletter 2 2021