Senior Social Entrepreneurship

O projekte

Projekt je zameraný na pomoc starším občanom, ktorí majú záujem začať podnikať v oblasti sociálnej ekonomiky. Projekt je finančne podporený programom Erasmus + Európskej komisie.

Číslo projektu: 2019-1-ES01-KA204-064101

 

Všeobecným cieľom SSE projektu je zvýšiť povedomie o výhodách sociálneho podnikania pre starších ľudí, najmä pre ženy.

 

Konkrétne ciele sú:

- zvýšiť povedomie o význame sociálnych podnikov a motivovať starších ľudí, aby sa vydali touto cestou,

- vytvoriť sadu materiálov o sociálnom podnikaní starších ľudí,

- navrhnúť interaktívne online tréningy pre seniorov.

 

Viac informácií postupne pribudne na webstránke projektu: http://seniorsocial.eu/

alebo na našom profile na Facebooku

Materiály na stiahnutie

Leaflet_slovakia.pdf

Newsletter1_SSE_slovak.pdf

Partneri projektu