Industry 4.0 Skills

O projekte

Digitalizácia čoraz viac formuje svet práce. Automatizácia, veľké dáta, pokročilé roboty, internet vecí atď.

Technológie môžu ľahko nahradiť prácu v širokom rozsahu nerutinných kognitívnych úloh a vykonávať širší rozsah manuálnych úloh. Tým sa mení charakter práce.

To si bude vyžadovať neustále prispôsobovanie schopností, najmä pokiaľ ide o osobné kompetencie a mäkké zručnosti.

Naším cieľom je informovať ľudí pracujúcich v službách trhu práce, na úradoch práce, či v rámci odborného vzdelávania a prípravy, o úspešných iniciatívach a metódach tréningu, rozvoja a sebazdokonaľovania osobných zručností, i o nástrojoch na zhodnotenie a rozvoj týchto zručností a kompetencií. S týmto cieľom chceme vytvoriť databázu dobrej praxe, ktorú bude možné prehľadávať a ktorá zozbiera iniciatívy, nástroje a metódy zamerané na rozvoj týchto zručností.

Viac informácií nájdete na stránke: https://industryfourzero-skills.eu/

 

Press Release

Industry_4.0_Tlacova_sprava_SK.pdf

Industry 4.0 Newsletter 2

Industry_4.0_Newsletter_2_SK.pdf

Industry 4.0 Skills Newsletter

Industry_4.0_Skills_Newsletter_1_SK.pdf