Family Caregiver Support

Stratégie a nástroje na podporu psychického zdravia opatrovateľov

O projekte

Cieľom tohto projektu je posilniť postavenie rodinných príslušníkov ako opatrovateľov a poskytnúť im okamžitý a ľahko pochopiteľný materiál s príslušnými lekárskymi informáciami, ale aj materiál určený k podpore naplnenia ich vlastných potrieb.

Starostlivosť o milovaných, ktorí sú chorí, môže byť prácou na plný úväzok, často bez akéhokoľvek oddychu. Opatrovatelia postupne zisťujú, že majú problém nájsť si trochu času na starostlivosť o seba. Starostlivosť o jednotlivca s problémami v oblasti duševného zdravia môže prinášať mnoho problémov. Opatrovatelia sa môžu cítiť osamotene a musia prekonávať svoje hranice, pretože je veľa vecí, ktoré treba robiť či vyriešiť a to môže viesť k rôznym obavám a ťažkostiam. Tento projekt má za cieľ pomôcť opatrovateľom získať informácie a podporu, aby mohli zlepšiť svoje zručnosti v starostlivosti o blízkeho, a zároveň aby sa dozvedeli viac o starostlivosti o seba.

 

Viac informácií čoskoro na stránke: www.family-caregiver-support.eu

Leták k projektu Family Caregiver Support